iTEC Senaryoları Nedir?

   iTEC Senaryolarının kısaca tanımı öğrenme bağlamının bir model öğrenme ortamı için belirlenmesidir. Senaryolar ayrıca öğretmeneler, derslerini daha ilgi çekici kılmak ve kolaylaştırmak için hangi yeni uygulamaları ve araçları eğitim amaçlı kullanabilecekleri konusunda ilham vermeyi amaçlamaktadır. Senaryolar öğrenme ortamlarındaki görevler ve aktiviteleri (senaryoda ne oluyor), çevreyi (senaryo nerede gerçekleşiyor), diğer unsurlar arasındaki etkileşimler (senaryoda ne oluyor) ve kaynaklar (senaryonun desteklenmesi için gerekli olanlar) gibi farklı unsurları dikkate alırlar. 

   Senaryolar Nasıl Geliştirildi?

   Eğilimler senaryoları oluşturmak için kilit bir yapı taşıdır. Projenin ilk iki fazında, Futurlab İş Paketi 2 kapsamında senaryo geliştirme atölye çalışmalraı düzenledi. bu çalışmalara diğer iTEC paketlerindeki öğretmenleri ve temsilcilerin bir çoğu katıldı. Katılımcılar bir veya birden fazla üst trende bağlı olarak 20 mini senaryo geliştirdiler. Mini seneryoların inşa edildiği atölye çalışmalarından sonra, kıca açıklamaları ile online olarak diğer iTEC Paydaşları ile incelemeleri için paylaşılmıştır. Katılımcılar tercih edilirliklerini ve zaman olarak uygulanabilirliklerini değerlendirmek istedi. Bu süreçte İş Paketi 3 kapsamında, Alto Üniversitesi tarafından protipleme çalışmarı yapılmak üzere 8-10 senaryo daha seçildi. 

   iTEC Senaryoları Nelerdir? 

   Aşağıda 4. Fazın sonucunda oluşturulan ve uygulanan dokuz öğrenme senaryoları ile ilgili dokümanlar bulunmaktadır. 

   iTEC Senaryo Geliştirme Süreci hakkında ayrıntılı bilgi için: "iTEC Senaryo Geliştirme Süreci" (PDF-TR) 

   iTEC Senaryolarının Geliştirme Süreci hakkında ayrıntılı bilgi için için: "iTEC Scenario Development Process" (PDF-İNG) 

   Yardımcı Dokümanlar 

   iTEC İnovasyon Olgunluk Modeli 

   Senaryo Öyküsü Planlama Şablonu

   Dokuz Senoryo ile Kapsanan Seviye ve Eğilimler 

   Senaryoların Oluşturulmasında Kullanılan Eğilimler 

   Senaryo geliştirme Yaklaşımına Yönlediren Anahtar Çalışmaların Yorumu

   Senaryolar

   1- Sınava Aktif Hazırlık 

   2- Uzmandan Işık Öyküsü

   3- Dijital Üreticiler 

   4- Kazanan Oyuncular

   5- Ev-Okul İletişim

   6- BİT Yolculuğu Öyküsü

   7- Okulumuz Çevremiz Öyküsü

   8- Kişisel Öğrenme Aracı

   9- Kökten Değişmiş Esnek Sınıf Öyküsü

   10- Yerel Bölge Jeo Araştırması

    

    Edukata, Yenilikçi Öğrenme Aktivitesi Tasarımı Araç Seti Edukata, yenilikçi öğrenme aktivitesi tasarımı araç Aalto tasarım ekibinin üç yıllık çalışmasının sonucudur. Yenilikçi okullar ve çığır açan eğitim uygulamaları hakkında bol miktarda ilham verici senaryolar vardır. Ancak, bir okul için iyi çalışır uygulamalar başka okula mutlaka aynı olumlu etkiyi vermeyebilir. Benzersiz örgütlenen okul yapıları, eğitimciler ve öğrencilerin değişen deneyimleri farklı karmaşık sorunlar kümelerini temsil etmektedir. Çoğu zaman, değişimin etkin uygulanmasını tanıtmayı ve sürdürmeyi zorlaştıran bu karmaşıklık senaryolarda yansıtılmaz. Edukata vizyoner senaryolar ile sınıf uygulaması arasındaki boşluğu doldurmak üzere eğitimcilere için ortak bir tasarım sürecidir.

    Edukata tasarım süreci, geleceğin sınıfı öğrenme aktiviteleri tasarımcıları olarak eğitimcilere yeteneklerini ve güvenlerini güçlendirmeleri ve eğitim tasarım becerilerini geliştirmeleri ve artırmaları için ilham kaynağıdır. Edukata ilham verici bir senaryo seçimi ile başlar ve senaryonun temel yönlerini, öğrencilerin kişisel ilgi ve ihtiyaçlarını ve sınıf bağlamını yansıtan geleceğin sınıfı öğrenme aktivitelerini oluşturmaları için eğitimcilere kılavuzluk eder. Bu öğrenme aktiviteleri tasarım sorunlarını ele alacak ve tasarım olanakları yanı sıra eğitimcilerin

    Edukata tasarım sürecinde belirleyecekleri destekleyici kaynaklar üzerine de inşa edilecektir. Öğrenme aktiviteleri, herhangi bir eğitimcinin gerçekleştirebileceği konu spesifik olmayan modüller olarak belgelenecektir. Edukata süreci ampirik olarak test edilen bir tasarım metodolojisine dayanmaktadır. 2011 - 2013 Yıllarında, Edukata süreci ile tasarlanmış olan öğrenme aktivitelerinin 17’yi aşkın Avrupa ülkesinde ve 2000'den fazla sınıflarda pilot uygulamaları yapıldı. Bu aktivitelerin öğretmeye, öğrenmeye ve öğrenci kazanımlarına ve 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeye olumlu yönde etkisinin olduğu görüldü.

    Edukata bir başlangıç noktasıdır. Kaliteli öğrenme aktivitelerinin başarılı tasarımına bir plan değil bir bakış açısı sağlar. Kararlılık deneyim ve rahatınızın dışına adım atmayı gerektirir. Süreci derinlemesine anlamak için Edukata tasarım sürecini sürekli kolaylaştırmayı tavsiye ederiz. Kaynak köşesi Edukata tasarım sürecini desteklemek için yararlı araçlar ve çevrimiçi kaynakları içerir. Ayrıca Avrupa Okul Ağındaki Future Classroom’dan profesyonel eğitim ve sertifika isteyebilirsiniz.

    

     

     

    iTEC, Avrupa Okul ağı (EUN) tarafından koordine edilmektedir ve Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı tarafından finanse edilmektedir. Bu site sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.