Oldukça keşifsel oyun endüstrisi ve oyunlaştırma güncelliğinin çabası ile bu öğrenme hikayesi öğrencilere evde oynadıkları oyunlarda tasarım konseptlerini tanımlamada, oyun endüstrisinde çalışıyor olmanın neyi ifade ettiğini keşfetmede, oyun konseptlerini kendi oyun tasarımlarında uygulama ve okulun ve eğitimsel aktivitelerin oyunlaştırılmasının ne anlama geleceğini gerçek anlamda yansıtmada eşsiz bir olanak sağlar.
  Oyun tasarım özeti - Okulumuz etrafındaki çevreyi keşfedip geo konum teknolojilerini kullanan ilgi çekici bir oyun tasarlamak. Oyununuz için bir hedef kitle seçin ve oyununuzun onlar için ilgi çekici bir eğitim deneyimi sunmasından emin olun.


  Aktiviteler:

  Sınıfıma direkt olarak kendi toplumları ile ilgili bir tasarım güçlügünü sunarım. Okulumuz etrafındaki çevreyi keşfedip geo komun teknolojilerini kullanan ilgi çekici bir oyun tasarlamak. Oyunun konusu ya öğrencilerin kendi yerel kültürlerine ya da doğal yerel çevrelerine odaklanabilir. Öğrencileri, kültürel anıtlar, tarihi caddeler, kuş eko sistemleri ve bunlar gibi konulara yöneltirim. Başlamadan önce, oyunlarının çok fazla bulmacalara odaklanmaktan çok, kültürle alakalı kurumlara karşı farkındalık eksikliği veya kuş türlerinin azalması gibi toplumlarında gözlemledikleri bir güçlüğe yönelmelerini amaçladığımı eklerim. Öğrencilerin ilgilendikleri konulara bağlı olarak takımlar oluşturmak için TeamUp kullanırım. Her takıma, geo konum oyununun, sınıfımdaki öğrencilerden bir seviye aşağıdaki öğrencilere uygun olması gerektiğini öneren bir tasarım özeti dağıtırım. Her takım sınıfın geri kalan öğrencilerine oyunun kuralları hakkında beyin fırtınası yaptırır. Takımların oyunları için kullanabileceği kullanımı kolay birkaç oyun platformu sunarım.

  YANSIT - Takımlar tanıttıkları tasarım özeti değişiklikleri ve bir sonraki aşamada ne yapmak istedikleri konusunda yansımalar yaparlar. Aynı zamanda öngördükleri güçlükler hakkında tartışırlar.

  Her takımın, bir kaç oyun bulup test etmek, oyun mekanikleri konusunda not tutmak ve kendi fikirlerine göre neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemek gibi bir ev ödevi vardır. Her takıma oyun fikirlerini uzmanlara ve kendilerinden daha küçüklere çalışma ortasında sunacaklarını hatırlatırım. Her takım kendi bulguları hakkında bir yansıma kaydeder.

  YANSIT - Öğrenciler test ettikleri oyunları ve kendi oyunlarının ilk fikirleri hakkında bireysel bir yansıma kaydı yaparlar. 

  Dersten sonra, okulun tarih ve biyoloji öğretmeni meslektaşlarım ile irtibata geçerim. Takımların bu konudaki uzmanlığımızı nasıl kullanacakları konusunda karar birliğine varırız. Aynı zamanda onlardan öğrencilerimiz ile birlikte iki saatlik bir atölye çalışmasına katılmaya istekli olabilecek okul dışından uzmanlar konusunda fikirler bulmalarını isterim. 
  Ders başlarken her takımın 1 dakikalık TeamUp güncellemelerini dinleyip buldukları uygun oyun örneklerinin çevrim içi dokümantasyonunu kontrol ederim. Bu bana öğrencilerin buldukları örnekleri kalite ve uygunluklarına bağlı olarak değerlendirebilmek için dijital yeterliliğimi geliştirme imkanı verir. Birçok başlık hakkında bilgim yoktur bu yüzden çabuk bir google araştırma uygulayıp GameStop.com, gametrailers.com, metacritic.com, eurogamers.net, boardgamegeek.com veya gameinformer.com sitelerinden oyun kritiklerini okurum. Aynı zamanda öğrencilerime favori oyunlarının eleştiri sayfalarını bana söylemelerini istedim. Okumalarım süresince öğrencilerin buldukları örnekleri değerlendirmek için ihtiyaç duyduğum konu hakkında değerlendirmeler aldım. Öğrencilerin tasarlamayı planladıkları oyun çeşidine uygun olmayan oyunlar keşfeden öğrencilere sorular ve yorumlarımı kayıt ediyorum. 
  Ders esnasında öğrenciler bulgularını gözden geçirir ve oyunlarını planlamaya başlar. Kavram ve bağlantıları zihin haritalamak için duvarda yapışkan not kâğıtları kullandılar. Bir takım oyunlarının haritada eski olanlara ulaşıldıktan sonra yeni konumlar açmasını ister ve zamanla yeni alanlara ulaşmak için öğrencileri birbirleri ile yarıştırır. Muhtemelen bu konu ile ilgili beden eğitimi öğretmenimiz ile konuşabilirim. Diğer takımın oyunu daha stratejik olacak ve ilk düşünüp rotalarını düzenli planlayacak oyuncuları ödüllendirecek. Öğrencilerimden oyunları için medya ve materyalleri bir araya getirmek için somut planlar yapmalarını isterim. Her takımın zihin haritasının resimlerini çekerim ve evden ulaşabilsinler diye resimleri takımlarla paylaşırım. Her takım yaptıklarını, ne yapmayı planladıklarını ve karşılaştıkları güçlükleri yansıtarak kayıt eder.

  YANSIT - Takımlar bulgularını ve bunların oyunlarının tasarımını nasıl etkileyeceği konusunda kısa yansımalarını kayıt eder. 

  Bir sonraki ders esnasında öğrenciler diğer bulgular ve medya toplamak için dışarı çıkarlar. Birçok takım bunun bir kısmını zaten kendi başına yaptılar.

  YANSIT - Takımlar medya dosyalarını toplarken bulguları ve ne tür güçlüklerle karşı karşıya kaldıkları konusunda kayıt yaparlar.

  Sonraki ders, oyunu görselleştirmek, haritalarda yeni yerler çizmek ve oyunu simülasyon olarak oynayarak kuralları test etmek için kullanılır. Takımların bazıları kendi oyunlarının, interaktif dijital eserler haline gelmesi için Scratch kullanır.

  YANSIT - her öğrenci oyundaki rolleri ve oluşum aşamasındaki katkıları, projeden o ana kadar neler öğrendikleri ve neyi en zorlayıcı olarak düşündükleri konusunda bireysel bir yansıma kayıt ederler. 

  Şu anda iTEC kişilerini ve etkinlikler ağını kullanarak okul dışından uygun uzmanlarla temasa geçtim ve böylece her takımın katılımcı tasarım atölye çalışması için iki uzman ayarladım. Onların iletişim bilgilerini takımlara verdim ve atölye çalışmaları için uygun bir zaman konusunda görüşmelerini istedim. Ben aynı zamanda atölye çalışması için genel fikirleri öğrenciler ile gözden geçirdim ve öğrencilere hazırlıklarını destekleyici materyaller verdim. 
  Her takımın atölye hazırlıklarını ve sonuçlarını TeamUp aracılığı ile takip ederim. Takımlardan biri açıkça oyunlarının atölye çalışması için hazır olması için çalışıyordu. Onların takım alanlarına bir yorum kaydederek fikirlerinin kağıt çizimini sunmanın bitirilmiş bir ürünü göstermekten daha yararlı olacağını belirttim. Aynı zamanda bazı Katılımcı Tasarım (KT) atölye çalışması katılımcılarının da TeamUp ı kullanarak takımların çalışmalarına yorum yaptıklarını gördüm. 
  Katılımcı Tasarım atölye çalışması bittiğinde, takımlar biraz daha ciddi olarak tasarımlarını gözden geçirirler. Haritada her konum için gerçek görevler yaratarak tasarımlarına devam ederler. Öğrencilerin çalışmalarını Google docs ile takip ederim ve harita bilgilerini widget olarak gömmek gibi, öğrencilerin çalışma ürünlerinin, müfredatın bir önceki seviyesine göre kullanışlı olup olmadığını ve uyup uymadığını kontrol ederim.

  YANSIT - Öğrenciler uyguladıkları değişiklikler üzerine kişisel yansımalar yaparlar. Her şey nasıl işe yaradı? 

  Çalışmanın sonunda, öğrenciler oyunlarını akranlarına kendilerinden küçük sınıf öğrencilerine ve daha önce konuşmuş oldukları uzmanlara sunarlar. Bir oyun öyle iyi geliştirilmişti ki, oyun ilerdeki derslerde alt sınıf öğrencilerinde kullanılacak. Bu oyunun dışında, ITEC pencere (widget) mağazasını kullanarak, bir pencere (widget) öğesi oluştururuz okulumuzdaki öğretmen ve öğrencilere bunu tanıtırız. 

  Hakan Umutlu - QR Kod ile Kimya Dersinde Hazine Avı Oyunu:
  https://docs.google.com/file/d/0BxL5W6QSbykgUmh4RHRKT2p6aDg/edit?pli=1

  Go! - GPS ve konum belirlemede kullanılan bir mobil Portekiz öğrenme oyunu. 

   

   

   

 

 

   

   

  iTEC, Avrupa Okul ağı (EUN) tarafından koordine edilmektedir ve Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı tarafından finanse edilmektedir. Bu site sadece yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz.